Konzervativní ošetření

Nejčastější zákrok v zubní ordinaci je výplňová terapie (plombování).

To přináší od pacientů otázku ohledně financí. Jedná se tady o rozpor dvou nejčastěji používaných materiálů v ordinaci.

Materiály, které v této části budeme konfrontovat je amalgám a kompozitní pryskyřice.

Vybrané materiály se používají k definitivnímu ošetření zubu v konzervativní terapii.

Amalgám

Nejstarší výplňový materiál (150 let), který svými vlastnostmi se řadí mezi slitinu rtuti a dalších kovů, zejména se jedná o stříbro, měď a cín. Tyto kovy ovlivňují vlastnosti celého materiálu.

Na trhu se nachází tzv. konvenční amalgám, který je hrazený pojišťovnou. Tento ale po čase vykazuje povrchové nerovnosti, může expandovat a může se uvolňovat stopové prvky rtuti. Druhým typem je tzv. kapslový amalgám, který není hrazen pojišťovnou a je připravovaný výrobcem a tak namíchaná směs je vždy podle přesného složení. Různé poměry kovů v slitině zabezpečí jeho stabilitu a omezí uvolňování rtuti.

Příprava takové výplně zahrnuje přesně stanovené pravidla preparace (vrtání), kde je potřeba zvážit jakým způsobem dochází k redukci zubních tkání a vytvoření kavity („díra“) ve zdravých částech zubu. Tyto zbylé části zubu následně drží mechanicky výplň.

Pro amalgámovou výplní je potřeba ze zubu odvrtat takovou část zubu, která následně zabezpečí dostatečnou vrstvu amalgámu a tím i jeho odolnost vůči žvýkacímu tlaku. Toto pravidlo nese sebou vždy odstranění větších částí zubu než je potřebné.

 

 

Nevýhody amalgámu

 

  1. tmavá barva
  2. striktní omezení v indikacích, větší rekonstrukce ke zvážení v klinické situaci

 

Výhody amalgámu

 

  1. mechanická odolnost (relativní vůči kompozitním materiálům)
  2. hrazený pojišťovnou. Je to výhoda? Individuálně ke klinické situaci.

V naší ordinaci poskytujeme omezeně zhotovení amalgámových výplní. Při této volbě výplňového materiálu ale upřednostňujeme kapslovaný amalgám nehrazený pojišťovnou. Vše ale záleží na zhodnocení situace ošetřujícím lékařem.

Kompozitní pryskyřice – materiál, který za posledních 50 let prošel vývojem a dosáhl dnes spolu s vazebními systémy to, co označujeme v moderním zubním lékařství estetické zubní lékařství.

Dnes představuje skoro 70% rekonstrukcí v konzervačním zubním lékařství.

Zpracování kompozitního materiálu je v přímých nebo nepřímých rekonstrukcích a pro svoje kombinované složení (nanohybridní kompozita) je dnes vhodný v předním i zadním úseku chrupu.

Ale mi víme, že některé bílé plomby nedrží. U nás ale takový problém nenastává, protože Vám věnujeme čas a precizně plombu zhotovíme.

Na každou plombu máte záruku 1 rok a do té doby pokud by se něco přihodilo, tak Vám ji bezplatně opravíme.

 

 

Pro koho je určený tento materiál?

 

  1. Je určen pro všechny rekonstrukce za použití absolutního suchého pole (koferdam)
  2. U pacienta je nutná ale důkladná orální hygiena
  3. Preparace kazivé dutiny je omezena pouze na lokalizaci kazu, není nutná jiná další preparace a odstraňování dalších zubních tkání pro zajištění stability výplně.
  4. Je estetický a věrně se dá napodobit barva zubu a jeho charakteristiky. Víte, že zub není bílý?