PERSONÁL


Náš pracovní tým dělá při ošetřování vše, abychom Vám vyčarovali úsměv na tváři.

 

Vás úsměv je naše odměna.

Absolvoval studium oboru Stomatologie na LF UP v Olomouci v r. 2005. V roku 2012 ukončil postgraduální studium na LFUP. Od roku 2005 je zaměstnán jako odborný asistent konzervačního oddělení na Klinice zubního lékařství LFUP a FN v Olomouci. Od ledna 2017 zastupuje funkci vedoucího lékaře. Specializuje se na záchovné zubní lékařství a mikroskopickou endodoncii. Podílí se na teoretické a praktické výuce studentů zubního lékařství včetně výuky zahraničních studentů. Je autorem a spoluautorem přednášek v oblasti endodoncie a konzervačního zubního lékařství, 9 odborných publikací, spoluautor knihy Propedeutika – Terapeutické zubné lekárstvo (Minčík, J. a kol.) a vytvořil pilotní projekt e-learningové sekce na LF UP. Absolvoval různá školení v oblasti estetického zubního lékařství a endodoncie v ČR a v zahraničí.

  • Mikroskopická endodoncie 98% 98%
  • Estetické zubní lékařství 92% 92%
  • Protetika 15% 15%
  • Chirurgie 85% 85%
  • Dětská stomatologie 16% 16%

Absolvovala studium oboru Zubní lékařství na LF UP v Olomouci v r. 2014. Nastoupila do zaměstnání v Mohelnici u MDDr. Yvony Kubišové. Po změně zaměstnání od ledna 2016 zastupuje funkci vedoucího lékaře.

  • Mikroskopická endodoncie 79% 79%
  • Estetické zubní lékařství 92% 92%
  • Protetika 92% 92%
  • Chirurgie 14% 14%
  • Dětská stomatologie 82% 82%