Formulář pro referování pacienta k ošetření

    Informace o odesílajícím lékaři
    Údaje ošetřovaného pacienta    Požadovaný výkon: primární endodonciesekundární endodonciepostendodoncieprotetické ošetření

    Doplňující informace:

    Nahrát RTG snímek (pouze ve formátech jpg, jpeg, tiff, bmp, pcx, png):