SLUŽBY


Naše ošetřování je poskytované podle novějších postupů s precizností, abychom minimalizovali chyby při ošetřování.

 

Vás úsměv je naše odměna.

První návštěva

První návštěva našeho zařízení slouží k seznámení s námi a zubní ordinací. Vyšetřením zjistíme stav dutiny ústní, historii Vašeho ošetřování, zeptáme se na momentální problémy a zhotovíme malé rentgenové snímky. Na základě těchto informací pak společně zhotovíme léčebný a cenový plán a domluvíme se na dalším postupu.

Prevence a dentální hygiena

Prevence s hygienou jsou základem naší filozofie a pevného ústního zdraví. I my na ni proto dbáme. Ve spolupráci s dentální hygienistkou, kterou nám smluvně zajišťuje externí pracoviště Vás naučíme vše o správném čištění chrupu. Návštěvy dentální hygienistky probíhají na základě stanoveného léčebného plánu, minimálně 1x ročně popřípadě dle potřeb pacienta.

Naše pracoviště smluvně zajišťuje dentální hygienu pouze pro naše registrované pacienty. Kapacita smluvního zařízení je velice vytížená. Pro aktuální informace kontaktujte přímo smluvního partnera: Zubní ordinace Oldent. email: dh@oldent.cz, tel: +420 585 222 198

Záchovná stomatologie

Je obor zabývající se plombováním zubů. Jaký materiál dnes použít? Předem stanovený léčebný plán je výsledkem analýzy stávajících zubních tkání. Podle toho je možné vybrat pro pacienta nejvhodnější pracovní postup. Není proto možné ve všech případech použít amalgám hrazený pojišťovnou. Chráníme zuby před prasknutím a jejich ztrátou.

Dětská stomatologie

Ošetřujeme samozřejmě i děti. Jsme rodinná ordinace. Děti a jejich rodiče proto nejen ošetřujeme, ale hlavně vzděláváme. Zvláštní důraz u dětí klademe hlavně na prevenci a ústní hygienu.

Ošetření kořenových kanálků

Specializace, na kterou se v naší ordinaci specializujeme vede k rozboru klinických situací jestli půjde zub zachránit nebo alespoň oddálit jeho vytržení. Klinická rozvaha je pro nás prioritou. Pokud je to jen trochu možné, preferujeme samozřejmě zachování vlastního zubu před více invazivní léčbou.

Protetická stomatologie

Pokud již není možné provést záchovné ošetření zubu, přichází rozvaha o jeho protetické sanaci. Pod protetickou sanací rozumíme zhotovení korunky nebo částečné korunky z keramických nebo kompozitních materiálů. Ty se vytváří každému pacientovi přesně na míru ve spolupráci se zubní laboratoří. Dlouhodobě stabilní výsledek doplněný o estetický vzhled je pro nás prioritou.

Stomatochirurgie

Zub moudrosti nebo nutné vytažení zubu, který není možné rekonstruovat. Jednoduché chirurgické zákroky se provádí ve všech našich ordinacích. Komplikovanější zákroky odesíláme na externí pracoviště se specializací na stomatochirurgii.


Náš cíl

Zubní lékařství překonalo rychlý a kvalitní vývoj za svých posledních 20 let. Preciznost a kvalita je na prvním místě. Uspěchaná práce může nést sebou chyby. Proto se snažíme o pacienty pečovat vždy tak, abychom jim předcházeli a na všechny zákroky si vždy vyhradíme dostatek času.